Здати розв'язок на ОФIЦIЙНУ перевiрку.
Не плутати з перевiркою on-line!
  
    
Ваш код:
Код задачі:
Мова програмування:
Текст розв'язку:

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"